Enterprise Applications Events

Церемонија на награди за Верификувани Македонски ИТ производи и услуги

Комората за информатичко-комуникациска технологија и услуги при Сојузот на стопански комори на Македонија додели сертификати за Верификувани Македонски ИТ производи на 15 различни ИТ компании од Македонија за да го стимулира развојот на нивните производи и услуги со висока вредност и да придонесе за дигиталната трансформација на процесите не само во приватниот сектор, туку […]

Enterprise Applications

Што е ЕРП систем? (минато, сегашност и иднина)

Што е ERP систем? Софтверот за планирање на ресурсите на претпријатијата (ERP) се користи од страна на организациите за управување со операциите на оперативата и администрацијата. ERP решението ги интегрира и автоматизира основните деловни процеси на организациите што резултира со полесна соработка и подобрено задоволство на клиентите. Денес, внимателно разгледуваме како функционира оваа платформа и ги наведуваме придобивките […]

mk_MKMacedonian